İnşaat ne zaman yapılır?

İnşaat ne zaman yapılır?

Muharrem : Mutlu yaşar.
Sefer : Malı ve rızkı artar.
Rebi Evvel : Kıymeti düşer ve fakir ölür.
Rebi Tani : Herkes düşmanı olur.
Cimed Evel: Herkesin sevgisini kazanır.
Cimed Tani: Şiddetli hasta ve fakirlik.
Recep : Gelecek hayır gecikir.
Şaban : Saygı ve hürmet görür.
Ramazan : Altın - gümüşten rızklanır.
Şevval : Evi yanar-yıkılır pişmanlık.
Zülkade : Çocuk ve kadınları çoğalır.
Zülhicce : Mutlu olur ve rızkı artar.
Allahuvyeعlem – En iyisini Allah bilir...