Kesim Nasıl Yapılır?

Kesim Nasıl Yapılır?

Herhangi bir insan dana, koyun, keçi veya horoz keserken uyması gereken kurallar ve okuyacağı dualar.
Hayvanı kesecek zat Cenabet olmasa bile gusül taharetini alır. Bıçağı alır kıbleye döner: Eﻉuzubilleh min elşeytan elrecim. Bismillah elramanelraﺡim. Elحemdulillahi rabbil عalemin, Elraحmen elraحim, Maliki yevm edin, iyyake neعbidu ve iyyeke nesteعin ihdina sirat el müstakim sirat elleziyna enعamta عaleyhim ğeyr elmağdubi عaleyhum vela eldalliyn. Hubben bi Allah ve bi resul Allah ve bi Eﻉuzubillehminelşeytanelrecim. Bismillah elraﺡman elraﺡim. Allahumma salli vesellim vezid vebarik ﻉala elenvar. Muﺡammed Elmustafa, ve ﺡasan elmücteba, velﺡüseyn elşahed fi kerbela, ve ﻉali Zeynelﻉabidin, ve muﺡammed elbakır, ve caﻉfar essadek, ve musa elkazim, ve ﻉali errada, ve muﺡammed elcevved, ve ﻉaliyul hedi, ve ﺡasan elaﺥir ﻉaskeri, ve muﺡammed elﺡicci elmuntazar ﻉaleyna min zikrahum errada vesselem. Alla humma fik heza elrasad bi fadl Kul huv Allahu aحad. Allah-ussamad. Lem-yelid ve lem-yuvled. Ve lem-yekûn lehu Kufven Aحad. İnna aعtaynak elkevsar. fasalli lerabbike venحar. İnna şanieke huv elebter. Allahumma inni eşhed bi inneke latuzilmu min maخlukatek eحeda. Allahumma ecirne min حar elحadid ve berdehu. Allahumma ıcعalna min edebiحiyn vela tıcعalna min elmdebuحin bifadl Bismillahelraﺡmanelraﺡim Allahuekber. Sonra kesilecek hayvanın sol tarafı yere, baş tarafı doğuya ve boyun tarafı kıbleye gelecek şekilde yatırılır. İsterse bıçağı taharetli başka birine verip ona kestirebilir. Hayvanı yatırıp kesecek iken Subحan min حellelek lel debح Bismilleh Allahuekber deyip keser. Canı çıkmadan başını ve ayaklarını kesmemeli. Hz. Peygamber efendimiz şöyle demiştir: Hayvanları işkence yaparak kesmeyin veya öldürmeyin.