Kuran-ı Kerime Göre(Arapça)

Kuran’ın Emrettiği Arapça Namaz Abdesti

TMaide Suresi 6 ayet * Ey iman edenler, namaz kılmaya kalktığınızda yüzünüzü ve ellerinizi dirseklere kadar yıkayın; başınızı ve ayak taraklarını bileklere kadar silin * diyor.
Namaz abdestini yerine getirmek için önce bu uzuvların temiz ve kuru olması gerekir ve farzları 4 tür.

1. Eller bileklere kadar yıkanır (Farz) yıkar iken de: Elﺡamdu lillah ﻉala diynil islam veﻉala tevfik eliyman veﻉala hidayet elraﺡman Elﺡamdu-lillah ellezi ceﻉal elmea tahuran velislam Nuran veseyyidina Muﺡammed beşiyran ve naziyran veeşhedü enla ilaha illallah veeşhedü enna Muﺡammed Resulallah denirse iyidir.(Müstehap)

2.Yüz, alındaki saç bitiminden çenenin altına kadar sağ elin başparmağıyla orta parmağı arasıyla yüze sürülerek suyla yıkanır, (Farz) yıkanır iken de: Allahumma bayyid vechi vevecih velideyyi binurikedenirse iyidir. (Müstehap)

Eller dirseklerden parmak uçlarına kadar yıkanır. (Farz) Sağ kol, sol elle dirsekten parmaklara kadar yıkanır, (Farz) yıkanırken: Allahumma ﻉatiyni kitabi biyemini denirse iyidir. (Müstehaptır)Sol kol, sağ elle dirsekten parmaklara kadar yıkanır, (Farz) yıkanırken: Allahumma latuﻉtiyni kitabi bişimali denirse iyidir. (Müstehaptır)

4. Sol kol, sağ elle dirsekten parmaklara kadar yıkanır, yıkanır iken de: Allahumma zıllani teﺡt zılli ﻉarşike denirse iyidir. (Müstehap)

5.Ayakların (tarak) üstünü ıslak sağ elle sağ ayağı ve ıslak sol elle de sol ayağı silinir. (Farz) Sağ ayağı silerken: Allahumma sebbit kademi vekadem valideyyi ﻉala essirat denirse iyidir. (Müstehap) Sol ayağı silerken: Allahumma ecﻉalli saﻉyen meşküran ve zenben mağfuren ve ticareten latebur denirse iyidir. (Müstehap)

6.Tekrar eller bileklere kadar yıkanır, (Sünnet) yıkanırken: Allahumma ecﻉalna min elleziyna emenu la ﺥavfen ﻉaleyhim vela hum yaﺡzenun. Bielf marra eşhedu en la ilaha illallah. Ve eşhedu enna Muﺡammed Resulallah denirse iyidir. (Müstehap)

7.. Namaz abdestini alan kişi kıbleye dönüp dua eder: (Sünnet) Allahumma tım haza ettahara bikelimet elﺡak ve hiyye Allahu ekber. Eşhedü en la ilaha illallah. Ve eşhedü enne Muhammed Resulallah denirse iyidir. (Müstehaptır)