Kurban Kesimi

KESTİĞİMİZ KURBANLAR VE AŞUREYİ NİYE YAPIYORUZ?

Enfal suresi 41. Ayet: * Eğer Allah'a iman ettiniz ve resule indirdiğimiz Kuran'a inandıysanız biliniz ki size verdiği rızkın beşte birini Allah rızası için, resulüne, akrabalara, yetimlere, yoksullara ve pa- rasız kalmış yabancıya vermelisiniz.* Allah, kudret ve azametinin mutlak ol- duğunu göstermek için insanlara gönder-diği her peygambere bazı mucizeler yaptır mıştır. Bu mucizeler Adem’den ta.. Ğadir Hum gününe kadar devam etmiştir. Aslında Gadir Hum günü olan mucize ve inen ayetler müminlerin takvasını arttır- mış; münafıklarında küfrünü çoğaltmış ve ortaya çıkarmıştır. Biz Allah’ın mucizeler yarattığı günleri anarken imanımızın artma sını sağlarken Kuran’da Enfal suresi 41. ayette bahsedilen emri yerine getiriyoruz.
Adak keserken okunacak dua.
Hayvanı kesecek zat Cenabet olmasa bile gusül taharetini alır. Bıçağı alıp kıbleye döner:
Eعuzubillehmineşşeytaner racim. Bismilleherramener raحim deyip
Fatiha’ yı okur sonra
Hubben bi Allah ve biresul Allah ve bi seyyidi elخıdır ve bi …………
Eعuzubillehmineşşeytanerrecim. Bismillaherraحmener raحim. Allahumma salli vesellim vezid vebarik عelelenvar. Mu- حammed Elmustafa, veحasan elmücteba velحüseyn elşahed fiy kerbela, veعali Zeyn elعabidin, vemuحammed elbaker, vecaعfar essadek, vemusa elkazım, veعali errada, vemuحammed elcevved, veعaliyyul hedi, veحasan elaخir عaskeri, vemuحammed elحicci elmuntazar عaley- na min zikrahum errada vesselem. Allahumma fik heze errasad bi fadl İhlas ve
Kevser suresi okunacak sonra: Allahumma inni eşhed biinneke letuz limmin maخlüketek eحede. Allahumma eciyrne minحarr elحedid veberdehu. Allahumma icعelna mineddebiحiyn ve la tıcعalna minilmedbuحin bifadl Bism illeherraحmenerraحim Allahuekber
der. Kesilecek hayvanın sol tarafı yere, boynu kıbleye doğru yatırılır. Bıçağı verip başka taharetli birine kestirebilir.
Kesecek kişi kesmeden: Subحan min ﺡellelek leldebح Bismilleh Allahuekber deyip keser.
Canı çıkmadan başını ve ayaklarını kesmemeli.
Hz. Peygamber: Hayvanları işkence yaparak kesmeyin ve öldürmeyin diyor