Şimdi Alınan Abdest (Arapça)

Şimdi Alınan Türkçe Namaz Abdesti

Türkçe bilenler için kişi cenabet olmadığı takdirde ve çok tozlu, çamurlu veya aşırı bir kirlilik içerisinde olursa namaz abdestini şu aşağıda belirtildiği şekilde alır. Önce abdest alacağına dair niyet eder. Avret yerlerini yıkadıktan sonra:

1. Eller bileklere kadar yıkanır (Farz) yıkar iken de:Elﺡamdu lillah ﻉala diynil islam veﻉala tevfik eliyman veﻉala hidayet erraﺡman Elﺡamdulillah ellezi ceﻉal elmea tahuran velislam Nuran veseyyidina Muﺡammed beşiran ve naziran veeşhedü en la ilaha illallah veeşhedü enna Muﺡammed Resulallahdenirse iyidir.(Müstehap)

2. Ağız gargara yapılarak yıkanır, (Sünnet) ağız temizlendikten sonra da: Allahumma ıskıynı mın nehır Kevser denirse iyidir.(Müstehap)

3. Buruna sağ elin avucuyla yaklaştırılan su nefes alır gibi buruna çekilir, sol elle de sümkürülerek temizlenir: (Sünnet) temizlendikten sonra: Allahumma şemmimna min riﺡet elcenne

4. Yüz, alındaki saç bitiminden çenenin altına kadar sağ elin başparmağıyla orta parmağı arasıyla yüze sürülerek suyla yıkanır, (Farz) yıkanır iken de: Allahumma bayyid vechi vevecih velideyyi binurike denirse iyidir. (Müstehap)

5. Eller dirseklerden parmak uçlarına kadar yıkanır. (Farz) Sağ kol, sol elle dirsekten parmaklara kadar yıkanır, yıkanır iken de: Allahumma ﻉatiyni kitabi biyemini denirse iyidir. (Müstehap)

6. Sol kol, sağ elle dirsekten parmaklara kadar yıkanır, yıkanır iken de: Allahumma latuﻉtiyni kitabi bişimali denirse iyidir. (Müstehap)

7. Baş tepeden öne doğru ıslak sağ elin ayasıyla mesh edilir, (Farz) mesh edilir iken de: Allahumma zıllani teﺡt zılli ﻉarşike denirse iyidir. (Müstehap)

8. Kulakların içi, ıslak işaret parmaklarıyla silinir iken başparmaklarla kulağın arkası silinir, (Sünnet) silinir iken de: Allahumma semmiﻉni savt min elcenne denirse iyidir. (Müstehap)

9. Boyun ıslak ellerle meshedilir, (Sünnet) meshedilir iken de: Allahumma eﻉtik rakbeti min elnar denirse iyidir. (Müstehap)

10. Ayaklar yıkanır. Sağ ayak bileklere kadar yıkanır, (Farz) yıkanırken: (Eğer kirlilik ayak bileklerinden daha yukarıda ise oralara kadar yıkanır.) Allahumma sebbit kademi vekadem valideyyi ﻉala elsirat denirse iyidir. (Müstehap)

11. Sol ayak bileklere kadar yıkanır, (Farz) yıkanırken: Allahumma ecﻉalli saﻉyen meşküran ve zenben mağfuren veticareten latebur denirse iyidir. (Müstehap)

12. Tekrar eller bileklere kadar yıkanır, (Sünnet) yıkanırken: Allahumma ecﻉalna min elleziyna emenu la ﺥavfen ﻉaleyhim vela hum yaﺡzenun. Bielf marra eşhedu en lailaha illallah. Ve eşhedu enna Muﺡammed Resulallah denirse iyidir.(Müstehap)

13. Kıbleye dönüp dua edilir: Allahumma tım hâza ettahara bikelimet elﺡak ve hiyye Allahu ekber. Eşhedüen la ilaha illallah. Veeşhedü enne Muhammed Resulallah diye dua edilirse iyidir. (Müstehap)