Sabah Duası

Arapça Sabah Duası

Sabah uyanınca kıbleye dönülüp dua edilir:
Eﻉuzubilleh min elşeytan elrecim. Eﻉuzubilleh min elşek vel şirk baعd elhüda vel tebeyyun. Eﻉuzu billeh min tisﻉet elarhat elmüfsidin. Elleziy fesedo bilard ve ma aslaﺡo bildin. Allahumma tibriyna minnehum zey ma ebtera elleﺡim ﻉan el ﻉadım. Tahhir külubuna Ve külub iﺥvanina elmu’minin.
Yüzünü yıkarken de: Allahumma bayyid vechi ve vıch valdeyyi binurike denirse iyidir.(Müstehaptır)