Tertibi Arapca

Tertibi Arapca

Vücutta kuru yer kalmamak, ağız ve burun iyice temizlenmek şartıyla yıkanır. Son su dökülürken (arınma) beraat duası okunur:

Eﻉuzubilleh min elşeytan elrecim. Eﻉuzubilleh min elşek vel şirk baعd elhüda vel tebeyyun. Eﻉuzu billeh min tisﻉet elarhat elmüfsidin. Elleziy fesedo bilard ve ma aslaﺡo bildin. Allahumma tibriyna minnehum zey ma ebtera elleﺡim ﻉan el ﻉadım. Tahhir külubuna Ve külub iﺥvanina elmu’minin. Sonra taharet duası okunur.

Bismillah elraﺡman elraﺡim. Subﺡan ellezi ﺥalak elmea min zerra ve ecraha filmeşiyye velkıdra ve efcerha min saﺥra ve eﺡya minnaha elnüfus vetahhar biha elnücûs hû mevlana elmalik elküddus. Niyeti fi haza elmea elﺡadira eltahira yuskat ﻉanni ﺡades elasğar ve ﺡedes el ekber Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedu en la ilaha illallah Ve eşhedu enne Muﺡammed Resulallah denir.

Sonra kıbleye dönüp dua edilir: (Sünnet)
Allahumma tım haza eltahara bi kelimet elﺡak ve hiyye Allahu ekber. Eşhedü en la ilaha illallah. Ve eşhedü enne Muhammed Resulallahdenir.
Bu gusül Cenabet taharetidir. Taharetini bu şekilde yapmayan kesin olarak temizlenmemiş olur. Bu taharet namaz için en değerli taharettir.