Tertibi Türkçe

Tertibi Türkçe

Vücutta kuru yer kalmamak, ağız ve burun iyice temizlenmek şartıyla yıkanır. Son su dökünürken önce (arınma) beraat duası okunur:

Allah’ın adıyla şeytandan korunurum. Hidayetten sonra şüphe ve şirk koşmaktan Allah’a sığınırım. Allah’ın adıyla dokuz büyük fesatçıdan arınırım. Onlar ki dinde fitne ve yeryüzünde fesatçı oldular. Allah’ım eti kemikten arındırdığın gibi beni de onlardan arındır. Kalbimi ve müminlerin kalbini temiz eyle.

Sonra taharet duası okunur.

Hidayet veren ve Acıyan Allah’ın adıyla. O ulu ki suyu atomdan yarattı, kudreti ve azametiyle yürüttü ve kayadan çıkardı. Onunla canlıları yaratan, kiri onunla temizleten Mevlâ’mız ve sahibimiz kutsal varlık odur. Niyetim hazır olan bu temiz suyla büyük ve küçük her pislikten temizlenmektir. Allah en büyüktür. Şehadet ederim ki ondan başka ilah yoktur. Ve şehadet ederim ki Peygamberimiz Muحammed onun elçisidir denir.

Sonra kıbleye dönüp dua edilir: (Sünnet)
Allah’ım, bu temizliği hak kelimesiyle tamamla. Allah en büyüktür. Şehadet ederim ki ondan başka İlah yoktur. Ve şehadet ederim ki Peygamberimiz Muﺡammed onun elçisidir. Bu gusül Cenabet taharetidir.

Bu şekilde taharetini yapmayan kesin olarak temizlenmemiş olur. Bu taharet namaz için en değerli taharettir.