Bilgi Bankası

Sabah Duası 

            Sabah uyanınca kıbleye dönülüp dua edilir:
Allah’ın adıyla şeytandan korunurum. Hidayetten sonra şüphe ve şirk koşmaktan Allah’a sığınırım. Allah’ın adıyla dokuz büyük fesatçıdan arınırım. Onlar ki dinde fitne ve yeryüzünde fesatçı oldular. Allah’ım eti kemikten arındırdığın gibi beni de onlardan arındır. Kalbimi ve müminlerin kalbini temiz eyle der.
            Yüzünü yıkarken de: Allah’ım annemin ve babamın ve benim yüzümü nurunla aydınlat denirse iyidir. (Müstehaptır)

 

 

Sabah Duası Türk Alfabesi

ve Arapça Sözlerle 

            Sabah uyanınca kıbleye dönülüp dua edilir:
Eﻉuzubilleh min elşeytan elrecim. Eﻉuzubilleh min elşek vel şirk baعd elhüda vel tebeyyun. Eﻉuzu billeh min tisﻉet elarhat elmüfsidin. Elleziy fesedo bilard ve ma aslaﺡo bildin. Allahumma tibriyna minnehum zey ma ebtera elleﺡim ﻉan el ﻉadım. Tahhir külubuna Ve külub iﺥvanina elmu’minin der.
            Yüzünü yıkarken de: Allahumma bayyid vechi ve vıch valdeyyi binurike denirse iyidir.(Müstehaptır)

Sabah Duası Arapça