Bilgi Bankası

Yemek Duası 

            Hz. Peygamber: ‘Ben yemekten önce ellerini yıkayanı, duasını okuyup yemek yiyeni, doyunca şükredip ellerini yıkayıp ağzını çalkalayanı severim’ demiştir.
            Mümin kişi, Bismillahelraحmanelraحim der, sonra sağ parmağını diline dokundurur tuz’a basar iki tuz tanesi kadar yalar ve şu duayı okur: ‘Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla başlarım. Salavat ve selam Peygamberimiz Muحammed Mustafa, ailesinden ve dostlarından temiz olanlara olsun. Allah’ım bizi Cennet nimetleri yiyenler ve Kevser suyu içenlerden eyle. Ey âlemlerin ilahı Peygamberler seyyidi Muحammed Mustafa hürmetine bereketi bu sofraya ve bu sofra sahibinin ve burada bulunanların ve bu yemekten yiyenlerin malına kat. Allah’ım bize verdiğin helal nimetin bereketini eksiltme. Elحemdulillahi rabbil عalemin, Erraحmen erraحim, Maliki yevm edin, iyyake neعbidu ve iyyeke nesteعin ihdina sirat el müstakim sirat elleziyna enعamta عaleyhim ğeyr elmağdubi عaleyhum vela eddalliyn’ der yemeğini yer.

            Doyunca tekrar tuz yalar, şükreder ve fatihayı tekrar okur. (Ellerini yıkayıp ağzına gargara yapar..)
            Allah, bu kişiden bilmediği yetmiş hastalığı uzak eder. Felç, cüzam, sedef, bunama, hafıza kaybı ve buna benzer hastalıklar……

Yemek Duası Türk Alfabesi ve Arapça Sözlerle  

            Hz. Peygamber: ‘Ben yemekten önce ellerini yıkayanı, duasını okuyup yemek yiyeni, doyunca şükredip ellerini yıkayıp ağzını çalkalayanı severim’ demiştir.
            Mümin kişi, Bismillahelraحmanelraحim der, sonra sağ parmağını diline dokundurur tuz’a basar iki tuz tanesi kadar yalar ve: ‘Velsalatu   velselemu عala seyyidina Muحammed ve عala ehlihi vesaحbihi eltayyibin eltahirin. Allahumma atعimna min taعam elcenne ve ıskiyna min şarab elkevser yailah elعalemin. Allahumma elki elbereke fi haza eltaعam vefi mal saحibi velحadırin velekilin. Allahumma zid vela tukallel bi حurmet seyyid elmursilin. Elحemdulillahi rabbil عalemin, Erraحmen erraحim, Maliki yevm edin, iyyake neعbidu ve iyyeke nesteعin ihdina sirat el müstakim sirat elleziyna enعamta عaleyhim ğeyr elmağdubi عaleyhum vela eddalliyn’ der yemeğini yer.

            Doyunca tekrar tuz yalar, şükreder ve fatihayı tekrar okur. (Ellerini yıkayıp ağzına gargara yapar..)
            Allah, bu kişiden bilmediği yetmiş hastalığı uzak eder. Felç, cüzam, sedef, bunama, hafıza kaybı ve buna benzer hastalıklar……

Yemek Duası Arapça