Bilgi Bankası

Cenabet Tahareti Tertibi 

          Vücutta kuru yer kalmamak, ağız ve burun iyice temizlenmek şartıyla yıkanır. Son su dökünürken önce (arınma) beraat duası okunur:

          Allah’ın adıyla şeytandan korunurum. Hidayetten sonra şüphe ve şirk koşmaktan Allah’a sığınırım. Allah’ın adıyla dokuz büyük fesatçıdan arınırım. Onlar ki dinde fitne ve yeryüzünde fesatçı oldular. Allah’ım eti kemikten arındırdığın gibi beni de onlardan arındır. Kalbimi ve müminlerin kalbini temiz eyle.

          Sonra taharet duası okunur.

          Hidayet veren ve Acıyan Allah’ın adıyla. O ulu ki suyu atomdan yarattı, kudreti ve azametiyle yürüttü ve kayadan çıkardı. Onunla canlıları yaratan, kiri onunla temizleten Mevlâ’mız ve sahibimiz kutsal varlık odur. Niyetim hazır olan bu temiz suyla büyük ve küçük her pislikten temizlenmektir. Allah en büyüktür. Şehadet ederim ki ondan başka ilah yoktur. Ve şehadet ederim ki Peygamberimiz Muحammed onun elçisidir denir.

          Sonra kıbleye dönüp dua edilir: (Sünnet)
          Allah’ım, bu temizliği hak kelimesiyle tamamla. Allah en büyüktür. Şehadet ederim ki ondan başka İlah yoktur. Ve şehadet ederim ki Peygamberimiz Muﺡammed onun elçisidir. Bu gusül Cenabet taharetidir.

          Taharetini bu şekilde yapmayan kesin olarak temizlenmemiş olur. Bu taharet namaz için en değerli taharettir.

 

Cenabet Tahareti Tertibi Türk Alfabesi ve Arapça Sözlerle

          Vücutta kuru yer kalmamak, ağız ve burun iyice temizlenmek şartıyla yıkanır. Son su dökülürken (arınma) beraat duası okunur:

          Eﻉuzubilleh min elşeytan elrecim. Eﻉuzubilleh min elşek vel şirk baعd elhüda vel tebeyyun. Eﻉuzu billeh min tisﻉet elarhat elmüfsidin. Elleziy fesedo bilard ve ma aslaﺡo bildin. Allahumma tibriyna minnehum zey ma ebtera elleﺡim ﻉan el ﻉadım. Tahhir külubuna Ve külub iﺥvanina elmu’minin. 

          Sonra taharet duası okunur.

          Bismillah elraﺡman elraﺡim. Subﺡan ellezi ﺥalak elmea min zerra ve ecraha filmeşiyye velkıdra ve efcerha min saﺥra ve eﺡya minnaha elnüfus vetahhar biha elnücûs hû mevlana elmalik elküddus. Niyeti fi haza elmea elﺡadira eltahira yuskat ﻉanni ﺡades elasğar ve ﺡedes el ekber Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedu en la ilaha illallah Ve eşhedu enne Muﺡammed Resulallah denir.

          Sonra kıbleye dönüp dua edilir: (Sünnet)
          Allahumma tım haza eltahara bi kelimet elﺡak ve hiyye Allahu ekber. Eşhedü en la ilaha illallah. Ve eşhedü enne Muhammed Resulallahdenir.
          Bu gusül Cenabet taharetidir. Taharetini bu şekilde yapmayan kesin olarak temizlenmemiş olur. Bu taharet namaz için en değerli taharettir.

 

Cenabet Tahareti Arapça