Bilgi Bankası

Kuran’ın Emrettiği Namaz Abdesti

          Maide Suresi 6 ayet: * Ey iman edenler, namaz kılmaya kalktığınızda yüzünüzü ve ellerinizi dirseklere kadar yıkayın; başınızı ve ayak taraklarını bileklere kadar silin* diyor.
          Namaz abdestini yerine getirmek için önce bu uzuvların temiz ve kuru olması gerekir ve farzları 4 tür.

          1. Eller bileklere kadar yıkanır (Farz) yıkar iken de: İslâm dinine, imanın kuvvetine ve rahmanın hidayetine şükrederim. Suyu temizlik, İslâm’ı nur ve Peygamberimiz Muحammed Mustafa’yı müjdeci ve uyarıcı olarak gönderene şükrederim. Ve şehadet ederim ki ondan başka ilah yoktur. Ve şehadet ederim ki Muﺡammed Mustafa onun elçisidir denirse iyidir. (Müstehap)

          2.Yüz, alındaki saç bitiminden çenenin altına kadar sağ elin başparmağıyla orta parmağı arasıyla yüze sürülerek suyla yıkanır, (Farz) yıkanır iken de: Benim, annemin ve babamın yüzünü nurunla aydınlat Allah’ım denirse iyidir. (Müstehap)

          3. Eller dirseklerden parmak uçlarına kadar yıkanır. (Farz) Sağ kol, sol elle dirsekten parmaklara kadar yıkanır, yıkanır iken de: Kitabımı sağ elime ver Allah’ım denirse iyidir. (Müstehap)

          4. Sol kol, sağ elle dirsekten parmaklara kadar yıkanır, yıkanır iken de: Kitabımı sol elime verme Allah’ım denirse iyidir. (Müstehap)

          5. Baş tepeden öne doğru ıslak sağ elin ayasıyla mesh edilir, (Farz) mesh edilir iken de: Beni arşının gölgesinde olanlardan eyle Allah’ım denirse iyidir. (Müstehap)

          6. Ayaklar yıkanır. Sağ ayak bileklere kadar yıkanır, (Farz) yıkanırken: (Eğer kirlilik ayak bileklerinden daha yukarıda ise oralara kadar yıkanır.) Ebeveynimle sırat köprüsünden korkusuz geçenlerden eyle Allah’ım denirse iyidir. (Müstehap)

          7. Sol ayak bileklere kadar yıkanır, (Farz) yıkanırken: İbadeti ve amelleri kabul edilen ve günahları affedilen, bereketli ve helâl ekmek yiyenlerden eyle Allah’ım denirse iyidir.      (Müstehap)

          8. Tekrar eller bileklere kadar yıkanır, (Sünnet) yıkanırken: Allah’ım beni iman eden, korkmayan ve hüzünlü olmayanlara kat. Bin kere şehadet ederim ki ondan başka İlah yoktur. Ve şehadet ederim ki Peygamberimiz Muﺡammed Mustafa onun elçisidir denirse iyidir. (Müstehap)

          9. Kıbleye dönüp dua edilir: (Sünnet) Allah’ım, bu temizliği hak kelimesiyle tamamla. Allah en büyüktür. Şehadet ederim ki ondan başka İlah yoktur. Ve şehadet ederim ki Peygamberimiz Muﺡammed Mustafa onun elçisidir diye dua edilirse iyidir. (Müstehap)

 

Kuran’ın Emrettiği Namaz Abdesti Türk Alfabesi ve Arapça Sözlerle

          Maide Suresi 6 ayet: * Ey iman edenler, namaz kılmaya kalktığınızda yüzünüzü ve ellerinizi dirseklere kadar yıkayın; başınızı ve ayak taraklarını bileklere kadar silin*  diyor.
          Namaz abdestini yerine getirmek için önce bu uzuvların temiz ve kuru olması gerekir ve farzları 4 tür.

          1. Eller bileklere kadar yıkanır (Farz) yıkar iken de: Elﺡamdu lillah ﻉala diynil islam veﻉala tevfik eliyman veﻉala hidayet elraﺡman Elﺡamdulillah ellezi ceﻉal elmea tahuran velislam Nuran veseyyidina Muﺡammed beşiyran ve naziyran veeşhedü enla ilaha illallah veeşhedü enna Muﺡammed Resulallah denirse iyidir. (Müstehap)

          2. Yüz, alındaki saç bitiminden çenenin altına kadar sağ elin başparmağıyla orta parmağı arasıyla yüze sürülerek suyla yıkanır, (Farz) yıkanır iken de: Allahumma bayyid vechi vevecih velideyyi binurike denirse iyidir. (Müstehap)

          3. Eller dirseklerden parmak uçlarına kadar yıkanır. (Farz) Sağ kol, sol elle dirsekten parmaklara kadar yıkanır, (Farz) yıkanırken: Allahumma ﻉatiyni kitabi biyemini denirse iyidir. (Müstehaptır)

          4. Sol kol, sağ elle dirsekten parmaklara kadar yıkanır, (Farz) yıkanırken: Allahumma latuﻉtiyni kitabi bişimali denirse iyidir. (Müstehaptır)

          5. Sol kol, sağ elle dirsekten parmaklara kadar yıkanır, yıkanır iken de: Allahumma zıllani teﺡt zılli ﻉarşike denirse iyidir. (Müstehap)

          6. Ayakların (tarak) üstünü ıslak sağ elle sağ ayağı ve ıslak sol elle de sol ayağı silinir. (Farz) Sağ ayağı silerken: Allahumma sebbit kademi vekadem valideyyi ﻉala essirat denirse iyidir. (Müstehap)

          7. Sol ayağı silerken: Allahumma ecﻉalli saﻉyen meşküran ve zenben mağfuren ve ticareten latebur denirse iyidir. (Müstehap)

          8.Tekrar eller bileklere kadar yıkanır, (Sünnet) yıkanırken: Allahumma ecﻉalna min elleziyna emenu la ﺥavfen ﻉaleyhim vela hum yaﺡzenun. Bielf marra eşhedu en la ilaha illallah. Ve eşhedu enna Muﺡammed Resulallah denirse iyidir. (Müstehap)

          9. Namaz abdestini alan kişi kıbleye dönüp dua eder: (Sünnet) Allahumma tım haza ettahara bikelimet elﺡak ve hiyye Allahu ekber. Eşhedü en la ilaha illallah. Ve eşhedü enne Muhammed Resulallah denirse iyidir. (Müstehaptır)

 

Şimdi Alınan Namaz Abdesti

          Türkçe bilenler için kişi cenabet olmadığı takdirde ve çok tozlu, çamurlu veya aşırı bir kirlilik içerisinde olursa namaz abdestini şu aşağıda belirtildiği şekilde alır. Önce abdest alacağına dair niyet eder. Avret yerlerini yıkadıktan sonra:
          1. Eller bileklere kadar yıkanır (Farz) yıkar iken de: İslâm dinine, imanın kuvvetine ve rahmanın hidayetine şükrederim. Suyu temizlik, İslâm’ı nur ve Peygamberimiz Muحammed Mustafa’yı müjdeci ve uyarıcı olarak gönderene şükrederim. Ve şehadet ederim ki ondan başka ilah yoktur. Ve şehadet ederim ki Muﺡammed Mustafa onun elçisidir denirse iyidir. (Müstehap)

          2. Ağız gargara yapılarak yıkanır, (Sünnet) ağız temizlendikten sonra da: Kevser suyundan içmeyi nasip eyle Allah’ım denirse iyidir.(Müstehap)

          3. Buruna sağ elin avucuyla yaklaştırılan su nefes alır gibi buruna çekilir, sol elle de sümkürülerek temizlenir: (Sünnet) temizlendikten sonra: Cennet kokularını koklamamı nasip eyle Allah’ım denirse iyidir. (Müstehap)

          4. Yüz, alındaki saç bitiminden çenenin altına kadar sağ elin başparmak  ile orta parmağı arasıyla yüze sürülerek suyla yıkanır, (Farz) yıkanır iken de: Benim, annemin ve babamın yüzünü nurunla aydınlat Allah’ım denirse iyidir. (Müstehap)

          5. Eller dirseklerden parmak uçlarına kadar yıkanır. (Farz) Sağ kol, sol elle dirsekten parmaklara kadar yıkanır, yıkanır iken de: Kitabımı sağ elime ver Allah’ım denirse iyidir. (Müstehap)

          6. Sol kol, sağ elle dirsekten parmaklara kadar yıkanır, yıkanır iken de: Kitabımı sol elime verme Allah’ım denirse iyidir. (Müstehap)

          7. Baş tepeden öne doğru ıslak sağ elin ayasıyla mesh edilir, (Farz) mesh edilir iken de: Beni arşının gölgesinde olanlardan eyle Allah’ım denirse iyidir. (Müstehap)

          8. Kulakların içi, ıslak işaret parmaklarıyla silinir iken başparmaklarla kulağın arkası silinir, (Sünnet) silinir iken de: Cennetten sesler duymamı nasip eyle Allah’ım denirse iyidir. (Müstehap)

          9. Boyun ıslak ellerle meshedilir, (Sünnet) meshedilir iken de: (Sünnet) Vicdan borcu olmadan huzuruna gelenlerden et Allah’ım denirse iyidir. (Müstehap)

          10. Ayaklar yıkanır. Sağ ayak bileklere kadar yıkanır, (Farz) yıkanırken: (Eğer kirlilik ayak bileklerinden daha yukarıda ise oralara kadar yıkanır.) Ebeveynimle sırat köprüsünden korkusuz geçenlerden eyle Allah’ım denirse iyidir. (Müstehap)

          11. Sol ayak bileklere kadar yıkanır, (Farz) yıkanırken: İbadeti ve amelleri kabul edilen ve günahları affedilen, bereketli ve helâl ekmek yiyenlerden et Allah’ım denirse iyidir. (Müstehap)

          12. Tekrar eller bileklere kadar yıkanır, (Sünnet) yıkanırken: Allah’ım beni iman eden, korkmayan ve hüzünlü olmayanlara kat. Bin kere şehadet ederim ki ondan başka İlah yoktur. Ve şehadet ederim ki Peygamberimiz Muﺡammed Mustafa onun elçisidir denirse iyidir.(Müstehap)

          13. Kıbleye dönüp dua edilir: (Sünnet) Allah’ım, bu temizliği hak kelimesiyle tamamla. Allah en büyüktür. Şehadet ederim ki ondan başka İlah yoktur. Ve şehadet ederim ki Peygamberimiz Muﺡammed Mustafa onun elçisidir diye dua edilirse iyidir. (Müstehap)

 

Şimdi Alınan Namaz Abdesti Türk Alfabesi ve Arapça sözlerle

          Türkçe bilenler için kişi cenabet olmadığı takdirde ve çok tozlu, çamurlu veya aşırı bir kirlilik içerisinde olursa namaz abdestini şu aşağıda belirtildiği şekilde alır. Önce abdest alacağına dair niyet eder. Avret yerlerini yıkadıktan sonra:

          1. Eller bileklere kadar yıkanır (Farz) yıkar iken de:Elﺡamdu lillah ﻉala diynil islam veﻉala tevfik eliyman veﻉala hidayet erraﺡman Elﺡamdulillah ellezi ceﻉal elmea tahuran velislam Nuran veseyyidina Muﺡammed beşiran ve naziran. Veeşhedü en la ilaha illallah veeşhedü enna Muﺡammed Resulallah denirse iyidir. (Müstehap)

          2. Ağız gargara yapılarak yıkanır, (Sünnet) ağız temizlendikten sonra da: Allahumma ıskıynı mın nehır Kevser denirse iyidir. (Müstehap)

          3. Buruna sağ elin avucuyla yaklaştırılan su nefes alır gibi buruna çekilir, sol elle de sümkürülerek temizlenir: (Sünnet) temizlendikten sonra: Allahumma şemmimna min riﺡet elcenne denirse iyidir. (Müstehap)

          4. Yüz, alındaki saç bitiminden çenenin altına kadar sağ elin başparmak ile orta parmağı arasıyla yüze sürülerek suyla yıkanır, (Farz) yıkanır iken de: Allahumma bayyid vechi vevecih velideyyi binurike denirse iyidir. (Müstehap)

          5. Eller dirseklerden parmak uçlarına kadar yıkanır. (Farz) Sağ kol, sol elle dirsekten parmaklara kadar yıkanır, yıkanır iken de: Allahumma ﻉatiyni kitabi biyemini denirse iyidir. (Müstehap)

          6. Sol kol, sağ elle dirsekten parmaklara kadar yıkanır, yıkanır iken de: Allahumma latuﻉtiyni kitabi bişimali denirse iyidir. (Müstehap)

          7. Baş tepeden öne doğru ıslak sağ elin ayasıyla mesh edilir, (Farz) mesh edilir iken de: Allahumma zıllani teﺡt zılli ﻉarşike denirse iyidir. (Müstehap)

          8. Kulakların içi, ıslak işaret parmaklarıyla silinir iken başparmaklarla kulağın arkası silinir, (Sünnet) silinir iken de: Allahumma semmiﻉni savt min elcenne denirse iyidir. (Müstehap)

          9. Boyun ıslak ellerle meshedilir, (Sünnet) meshedilir iken de: Allahumma eﻉtik rakbeti min elnar denirse iyidir. (Müstehap)

          10. Ayaklar yıkanır. Sağ ayak bileklere kadar yıkanır, (Farz) yıkanırken: (Eğer kirlilik ayak bileklerinden daha yukarıda ise oralara kadar yıkanır.) Allahumma sebbit kademi vekadem valideyyi ﻉala elsirat denirse iyidir. (Müstehap)

          11. Sol ayak bileklere kadar yıkanır, (Farz) yıkanırken: Allahumma ecﻉalli saﻉyen meşküran ve zenben mağfuren veticareten latebur denirse iyidir. (Müstehap)

          12. Tekrar eller bileklere kadar yıkanır, (Sünnet) yıkanırken: Allahumma ecﻉalna min elleziyna emenu la ﺥavfen ﻉaleyhim vela hum yaﺡzenun. Bielf marra eşhedu en lailaha illallah. Ve eşhedu enna Muﺡammed Resulallah denirse iyidir.(Müstehap)

          13. Kıbleye dönüp dua edilir: Allahumma tım hâza ettahara bikelimet elﺡak ve hiyye Allahu ekber. Eşhedüen la ilaha illallah. Veeşhedü enne Muhammed Resulallah diye dua edilirse iyidir. (Müstehap)

Arapça Namaz Abdesti