Bilgi Bankası

Kurban Kesimi Nasıl Yapılır?

 

           Herhangi bir insan dana, koyun, keçi veya horoz keserken uyması gereken kurallar ve okuyacağı dualar.
           Hayvanı kesecek zat Cenabet olmasa bile gusül taharetini alır. Bıçağı alır kıbleye döner: Eﻉuzubilleh min elşeytan elrecim. Bismillah elraman elraﺡim. Elحemdu lillahi rabbil عalemin, Elraحmen elraحim, Maliki yevm eldin, iyyake neعbidu ve iyyeke nesteعin ihdina sirat el müstakim sirat elleziyna enعamta عaleyhim ğeyr elmağdubi عaleyhum vela eldalliyn. Hubben bi Allah ve bi resul Allah ve bi (Kimin adına kesiliyorsa onun adı zikredilir) Sonra da: Eﻉuzubilleh min elşeytan elrecim. Bismillah elraﺡman elraﺡim. Allahumma salli vesellim vezid vebarik ﻉala elenvar. Muﺡammed Elmustafa, ve ﺡasan Elmücteba, velﺡüseyn Elşahed fi kerbela, ve ﻉali Zeynelﻉabidin, ve Muﺡammed Elbakır, ve Caﻉfar Elsadek, ve Musa Elkazım, ve ﻉali Elrada, ve Muﺡammed Elcevved, ve ﻉaliyul Hadi, ve ﺡasan Elaﺥir ﻉaskeri, ve Muﺡammed Elﺡicci elmuntazar ﻉaleyna min zikrahum elrada velselem. Allahumma fik heza elrasad bi fadl Kul huv Allahu aحad. Allah-ussamad. Lem-yelid ve lem-yuvled. Ve lem-yekûn lehu Kufven Aحad. İnna aعtaynak elkevsar. Fasalli lerabbike venحar. İnna şanieke huv elebter. Allahumma inni eşhed bi inneke latuzilmu min maخlukatek eحeda. Allahumma ecirne min حar elحadid ve berdehu. Allahumma ıcعalna min eldebiحiyn vela tıcعalna min elmdebuحin bifadl Bismillah elraﺡman elraﺡim Allahuekber diye dua eder. 

            Sonra kesilecek hayvanın sol tarafı yere, baş tarafı doğuya ve boyun tarafı kıbleye gelecek şekilde yatırılır. İsterse bıçağı taharetli başka birine verip ona kestirebilir.

            Hayvanı yatırıp kesecek iken Subحan min حellelek lel debح Bismilleh Allahuekber deyip keser. Canı çıkmadan başını ve ayaklarını kesmemeli.

             Hz. Peygamber efendimiz: Hayvanları işkence yaparak kesmeyin veya öldürmeyin demiştir.