Bilgi Bankası

Niye Kurban Keseriz?

 

            Allah, Kuran da Müminlere Enfal suresi 41.ci ayette: Eğer Allah’a iman ettiniz ve resule indirdiğimiz Kuran’a inandıysanız biliniz ki Allah’ın size verdiği rızkın beşte birini Allah rızasına, resulüne, akrabalarınıza, yetimlere, yoksullara ve parasız kalmış yolcuya (yabancıya) vermelisiniz * diye emrediyor. 

            Biz Alevilerde bu emri yerine getirmek için bunları yapıyoruz. Allah’ın her gönderdiği peygamber zamanında olan mucizeler Müminlere hitap eder. İslâm dini ve Hz. Adem (as) ile başlamış; Hz. Muحammedle tamamlanmıştır.

            Gadir Hum mevkiinde Hz. Ali efendimizi Maide Suresi 61. ci ayetteki Allah’ın emriyle vasi ve halife seçmiştir. Hz. Peygamberin, Hz. Ali’yi yerine halife atamasıyla görevini tamamlanmıştır.

            Bu önemli görevi yapınca Cebrail Maide Suresinin 3. ayetiyle gelerek  Bugün size dininizi ikmal ettim. Üzerinize olan nimetimi tamamladım. Size din olarak İslâm’ı seçtim. iner.             Bu ayet Hz. Peygamberin görevinin Hz. Ali’yi veli, vasi ve halife olarak atayıp bütün Müslümanlardan ona biat almasıyla bittiğini ve dininin farzlarının tamamlandığını ilan etmiştir.

            Biz Enfal suresi 41. ayetteki emrini ihtiyaç sahibi kişilere yardımla yerine getirmeye çalışıyor, Allah’ın bu gibi günlerdeki mucizelerini de anarken imanımızın ve inancımızın artmasını sağlıyoruz. İşte bu sebeplerle kurbanlar kesmekte ve aşure yapmaktayız.