Bilgi Bankası

Güzel Bir Dua 

 

                Bismilleherraحmenerraحim. Allahu lailehe illallah, elحelim, elkerim, subحenallah rabbilعerş elعazim. Eselek mevcibet raحmetek veعazeim mağfiretek. Velğenime minkilbir, vesseleme minkilism Latudaعli hemm ille ferrecte velezenb illeğafarte, veleحeceten minحavayec eldünya velaخira leke fiha rıda velene fiyhe salaح illa eعintine عele kadaiha biyusrin veraحmetin minke yaer حem erraحimiyn.

                Allahumma ığfirli veliveli deyyi vele min vülide. Ve erحemhuma keme rebbeyeni sağiyra. Ve ığfir leeعmamina ve عammetina veeخvalina veخaletina veezvecina ve zürriyetine velmüminin velmüminet bilardeyn velsemevet min mada vemin huvva ete mağfireten عazaman.

                Subحan Allah velحamulillah lailehe illallah. Allahu ekber teberekallah maşallah velakuvvete illebillah. Velaحavla vela kuvveta ille billeh elعaliy elعaziym.