Bilgi Bankası

Buhur Duası

            Eﻉuzubillehminelşeytanelrecim. Bismillahelraﺡmanelraﺡim. Allahumma salli ve sellim ve zid ve barik ﻉala elenvar. Muﺡammed Elmustafa, ve ﺡasan elmücteba, velﺡüseyn elşahed fi kerbela, ve ﻉali Zeyn elﻉabidin, ve muﺡammed elbakır, ve caﻉfar elsadek, ve musa elkazim, ve ﻉali elrada, ve muﺡammed elcevved, ve ﻉali elhedi, ve ﺡasan elaﺥir Elﻉaskeri, ve muﺡammed elﺡicci elmuntazar ﻉaleyna min zikrahum elrada velselem.