Bilgi Bankası

Ev Yapmaya Başlama Zamanı
1 Muharrem
İyi
Muharremde sakıncalı olmayan günde binaya başlayan, Allah’ın izniyle    mutlu bir hayat yaşar.
2 Sefer
İyi
Seferde sakıncalı olmayan   bir günde bina yapımına başlayan kişinin, Allah’ın izniyle malı ve  rızkı artar. 
3 Rebii
Evvel
Kötü
R. Evvelde bina yapımına başlayanın etrafındakiler arasında  kıymeti düşer        ve fakir ölür.  
4 Rebii
Ahir
Kötü
R. Ahirde bina yapımına başlayanın kendine bile hayrı olmaz, arkadaşları varisi olur
ve çok düşman kazanır.
5 Cimed
Evvel
İyi
C. Evvelde sakıncalı olmayan bir günde binaya başlayan kişinin, arkadaşları çoğalır ve
herkesin sevgisini kazanır.
6 Cimed
Ahir
Kötü
C. Ahirde binaya başlayan  kişi şiddetli hastalığa tutulur   ve fakirleşir.
7 Recep
Kötü
Recep ayında bina yapımına başlayan kişiye gelecek olan hayırlı bir şey gecikir ileri bir zamana uzaklaşır.
8 Şaban
İyi
Şabanda sakıncalı olmayan
günde binaya başlayan kişi herkesten sevgi, saygı ve      hürmet görür.
9 Ramazan
İyi
Ramazan ayında sakıncalı olmayan bir günde binaya başlayan kişi, altın ve      gümüşten bereketlenir. 
10 Şevval
Kötü
Şevvalda bina yapımına başlayanın evi ya yanar,       ya yıkılır veya  işinde          çok pişmanlıklar yaşar. 
11 Zülkade
İyi
Zülkadede sakıncalı olmayan bir günde binaya başlayan kişinin çocukları çoğalır ve  çok evlilik dolu bir hayatı olur.
12 Zülhicce
İyi
Zülhicce ayında sakıncalı olmayan günde binaya     başlayan kişinin hayatı mutlu
olur ve rızkı artar.
Alla huv yeعlem veyara
En iyisini Allah bilir.